El CCII ha presentat el seu Segell d'empresa èTICa per distingir l'ètica i les bones pràctiques en les empreses

14 de juny de 2021

posts/2021/06/28/SELLO_EMPRESA_ETICA_CCII_H6hAYrW.png

La creixent digitalització de la societat i la introducció de noves eines digitals en el món de la informàtica ha posat l'ètica i la deontologia professional en la ment de la ciutadania. És cada vegada més habitual parlar de la importància de la presa de decisions de la Intel·ligència Artificial i el maneig i explotació de grans quantitats de dades per part de les aplicacions i sistemes informàtics i la societat necessita confiar en la bona feina dels professionals de l'Enginyeria Informàtica i de les empreses. Especialment, quant a la seguretat i privacitat de les dades i sistemes es refereix.

Per això, el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII) ha creat el Segell d'Empresa èTICa, una iniciativa que persegueix atendre la gran preocupació social i donar suport a les iniciatives en relació a l'impacte ètic de la informàtica perque les empreses ètiques generin confiança en la nostra societat.

Amb el segell, es crea un registre d'Empreses èTICas, en el CCII, per posar en valor a les empreses, afavorir la seva identificació i ajudar a la formulació posterior de polítiques específiques en elles, amb la consegüent aportació dels beneficis presentats en el Decàleg:

  1. Millora la imatge corporativa i la reputació de l’empresa.
  2. Permet i enforteix una relació transparent amb els clients.
  3. Ofereix suport, a través del codi ètic, per a la presa de la millor decisió per part de l’enginyer en informàtica. El codi serveix com a manual bàsic que guia les activitats de l’empresa.
  4. Evita possibles futures controvèrsies i problemes relacionats amb la responsabilitat ètica.
  5. Millora el funcionament intern de l’organització: cada professional sap com ha d’actuar en cada moment, mitjançant criteris d’imparcialitat de el codi ètic, els quals permeten actuar de manera uniforme i agilitzar els processos de l’empresa.
  6. Eleva les cotes de satisfacció i orgull dels empleats de la pròpia empresa, millorant la seva motivació, el nivell de retenció en l’organització, amb la responsabilitat de treballar de forma ètica.
  7. Avantatge competitiu: Atreu a clients i empleats de primer nivell.
  8. Avantatge competitiu: Diferència a l’empresa, fet que suposa un valor afegit que permet incrementar el benefici a llarg termini.
  9. Genera confiança entre els ciutadans, ja que l’organització té el compromís d’actuar correctament i treballar pel bé comú de la societat.
  10. Promou l’ètica empresarial i la regulació de la informàtica de la societat digital.

El segell d'empresa èTICa el poden sol·licitar aquelles empreses l'objecte de negoci de les quals siguin productes i/o serveis de la Societat de la Informació, i que adoptin el compromís de complir les directrius del Codi Ètic i Deontològic de l'Enginyeria en Informàtica, amb el suport de la Comisió de Deontologia i Ètica del CCII per als seus desenvolupaments tecnològics en cas de que ho considerin necessari.

Des del COEIIB volem animar a les empreses objecte de les Illes Balears a que s'adhereixen a la iniciativa per atreure i impulsar el talent dels professionals i per generar confiança en la ciutadania.

Pots consultar més informació sobre els preus i el Reglament aprovat per la Junta de Govern del CCII en la pàgina del Segell d'Empresa èTICa.

Filtre per categories